Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu

El parmaklarına giden median sinir bir bağ dokusu kılıfı içinden geçer bu kılıf tünele benzediği için karpal tünel denir. Bu tünel çok kullanılmaya ve/veya kireçlenmeye bağlı olarak kalınlaşır ve içinden geçen siniri sıkıştırır. Bu sıkıştırma sonucunda el parmaklarında ağrı ve uyuşma oluşur. Özellikle ağrıların gece artması tipiktir. Teşhis EMG ile konur.

Sıkışıklık çok ileri düzeyde değil ise bileğe yapılan lokal enjeksiyonlar ve manuelterapi ve kayropraktik ile iyileştirilebilir. Sorun genellikle omurgadan itibaren başlamıştır ve el bileğinde kendisini gösteren sorunlar olmuştur. Yani çözümde yine ergonomi, biomekaniğin düzeltilmesi ve egzersizler ile düzelebilir.

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ergonomi, biomekaniğin düzeltilmesi ve egzersizler ile düzelebilir.