Karpal Tünel Sendromu

El parmaklarına giden median sinir bir bağ dokusu kılıfı içinden geçer bu kılıf tünele benzediği için karpal tünel denir.

Hastaya Öneriler

Hasta kesinlikle bir iki kiloyu aşan ağırlıkları kaldırmamalıdır. Öne ve yanlara doğru eğilme, belin bükülmesi yasaklanır. Eğer yerden bir şey alınacaksa hastanın çömelerek alması söylenir. Hastaların otururken belinin arkasına bel boşluğunu yok edecek şekilde bir yastık koymaları ve yirmi dakikadan fazla oturmamaları önerilir.Eğer hastanın mesleği gereği uzun süre oturması gerekiyorsa her yirmi dakikada bir yürümesi önerilir. Uzun süre araba kullananlara ise en fazla 30-40 dakikada bir arabalarını park edip arabalarının etrafında birkaç kez dönmeleri tavsiye edilir. Hastanın yukarıya doğru uzanması ağrı yaratabilir. Yukarıdan bir şey alacaksa bir destek yardımıyla çıkıp alması söylenir. Hastaya belini daima sıcak tutması, açık pencere veya havalandırma önünde durmaması hatırlatılır.Bel ve bacak ağrısı olan hastalar mutlaka stresten kaçınmalıdır. Hastanın evde kaldığı süre içinde yatak istirahati yapması önerilir. Sert zeminlerin hastaya aksine zararları daha fazla olabilir. Kaliteli bir yaylı yatakta ve hastanın kendince en rahat edebildiği pozisyonda yatması daha uygundur.